English
Начало Програма Лектори Регистрация Спонсорство Партньори Участници Галерия Презентации
Дарко Петровски

Дарко е HR специалист с богат опит в областта на управлението на човешки ресурси (УЧР) през последните девет години. Той  е партньор и консултант по мениджмънт в Dynamic Consulting Ltd. и Cup Cert Ltd., където освен своите задължения и дейности в различни HR проекти, участва в множество проекти като консултант по мениджмънт в различни области, като например в прилагането на системи за управление и стандартизация,  за професионалното здраве и безопасност, инвестиции и организационно развитие. Работи също и като водещ одитор на системи за управление. Преди това осем години е Ръководител отдел Човешки ресурси, в една от най-големите компании и работодатели в Македония - компанията за доставка и разпределение на електрическа енергия, EVN. По-рано е начело на представителния офис на Австрийската стопанска камара в Македония.
Дарко е един от основателите на Македонската асоциация по човешки ресурси и през последните почти седем години работи и заема различни постове, като член на Управителния съвет и вицепрезидент, председател на Надзорния съвет, а към момента е нейн Главен секретар. Член е също на комисията по стандартизация към Института по стандартизация на Република Македония (ISRM).
Допълнително към професионалните си ангажименти, той е бил вицепрезидент и член на Управителния съвет на Организацията на работодателите в Македония, член на Македонския национален икономически и социален съвет , член на регионалния икономически социален съвет на град Скопие, член на македонския национален съвет за конкурентноспособност , член на консултативните съвети в университети за туризъм и мениджмънт и Американския колеж в Скопие.
Дарко има магистърска степен и дипломи MBA на Факултета по икономикакъм университета в Любляна, след защитата на магистърска теза в сферата на управлението на таланти и бакалавър по машиностроене от факултета по машиностроене в Скопие.Автор е на множество научни и изследователски статии.©2020 bapm.bg. Всички права запазени.