English
Начало Програма Лектори Регистрация Спонсорство Партньори Участници Галерия Презентации

Разгледайте презентациите на лекторите в събитието!

Мартин Лашколниг, основател и директор на Институт за развитие на потенциала в Линц, Австрия; президент на Националната асоциация на немските лектори
Презентация: Ангажираността на служителите - предизвикателства и как да ги преодолеем

Юп Феркаутерен, регионален директор Централна и Източна Европа по направление "Допълнителни придобивки за служителите", АОН
Карина Бекса, главен ръководител Централна и Източна Европа по направление "Допълнителни придобивки за служителите", АОН
Презентация: Да задържим таланта - най-добрите практики при допълнителните придобивки в условията на развиваща се икономика

Андрей Николов, CEO, IT Step България; стратегически директор, HR Forum /Украинската HR асоциация/

Презентация: Управление на представянето в следващите 15 години

Дарил Дейвис, старши консултант, Towers Watson Data Services
Презентация: Тенденции при възнагражденията в Централна и Източна Европа


©2021 bapm.bg. Всички права запазени.